Aktuálne správy

Nový zákon a nové vyhlášky – účinnosť od 1. januára 2019

Nový zákon a nové vyhlášky

Dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Čítať ďalej...