Zahajovacie rybárske preteky na VD-Rybník Sklabiná aj v roku 2023

Výbor MO SRZ Veľký Krtíš Vás pozýva na Zahajovacie rybárske preteky pre deti a dospelých na VD-Rybník Sklabiná v dňoch 6. a 7. mája 2023.

 

Propozície súťaže: 

    •    hodnotí (boduje) sa celková dĺžka mierečných kaprov

    •    štartovacie miesto sa pridelí podľa poradia na prezenčnej listine

    •    v prípade zhody dĺžky kaprov zaradených do súťaže rozhoduje žreb

    •    ulovené kapre po zmeraní a zapísaní úsekovým rozhodcom loviaci ihneď púšťa späť do vody

    •    každý súťažiaci musí mať v deň zahajovacích pretekov platné povolenie na rybolov a platný rybársky lístok

 

 Zahajovacie rybárske preteky

 

Program pretekov: 

6.5.2023

Zahajovacie rybárske preteky - „DETI“

Program 

07.00 registrácia pretekárov

07.30 zahájenie pretekov

08.00 začiatok pretekov

12.00 koniec pretekov

13.00 vyhodnotenie

 

štartovné je 1,00 €

 

1., 2. a 3. miesto sa oceňuje víťazným pohárom a vecnou cenou!

 

V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie pre pretekárov a to nasledovne:

- dieťa a jeden rodič (doprovod dieťaťa) po jednej porcii gulášu na základe vydaného lístka na občerstvenie

 

 Zahajovacie rybárske preteky

 

7.5.2023

Zahajovacie rybárske preteky – „DOSPELÍ“

Memoriál Vojta Auxta o pohár primátora mesta Veľký Krtíš 

Program 

05.30 registrácia pretekárov

06.30 zahájenie pretekov

07.00 začiatok pretekov

12.00 koniec pretekov

13.00 vyhodnotenie

 

štartovné je 10,00 €

 

1., 2. a 3. miesto sa oceňuje víťazným pohárom a vecnou cenou!

 

V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie pre pretekárov a to nasledovne:

- dospelí jedna porcia gulášu na základe vydaného lístka na občerstvenie.

 

 Zahajovacie rybárske preteky

 

Po vyhodnotení pretekov sa uskutoční losovanie tomboly! Lístky na tombolu sa budú predávať počas zahajovacích pretekov v deň pretekov. Cena jedného lístka tomboly je 1,00 €.

 

Prvá cena je LCD televízor (100 cm) a mnoho ďalších hodnotných cien.

TV 

 

Počas pretekov bude MO SRZ Veľký Krtíš uskutočňovať predaj občerstvenia na základe zakúpeného lístka na občerstvenie.

Ceny občerstvenia: 

Pečená ryba - 3,50 €

Guláš - 3,00 €

Halászlé - 3,00 €

Predaj nápojov zabezpečuje Matej Kanda – „Kanda company“ na mieste konania zahajovacích pretekov.

 

Organizačný štáb:

Riaditeľ - Bc. Igor Sanda

Tech. riaditeľ pretekov - Ladislav Zatyko

Hlavný rozhodca - Albert Mičko

Sektorový rozhodcovia - RS

 

Vyhodnocovacia komisia pretekov:

Predseda - Albert Mičko

Členovia - Miroslav Ivan, Peter Veselka

 

Výbor MO SRZ Veľký Krtíš srdečne pozýva širokú verejnosť na rybárske zahajovacie preteky, do prírody pre oddych tela a duše, ako i podporu nášho rybárstva.