Náš zväz

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo Veľkom Krtíši bola založená už v roku 1968. Združuje záujemcov o výkon rybárskeho práva bývajúcich v okrese Veľký Krtíš. Organizácia má ročne približne 800 členov.

 

Zloženie výboru MO SRZ Veľký Krtíš

 

Predseda: Igor Sanda

Tajomník: Ladislav Zatyko

Hospodár: Albert Mičko

Zástupca hospodára: Ivan Mihalik

Pokladník: Ing. Vladimír Prosnan

Ref. pre čist. vôd: Michal Mako

Člen výboru: Marcel Kiššimon

 

Zloženie kontrolnej komisie

 

Predseda: Peter Veselka

Člen KK: Miroslav Ivan

Člen KK: Denis Dudáš

 

Rybárska stráž

 

Vedúci rybárskej stráže: Marcel Kiššimon

 

Zoznam členov rybárskej stráže

1. č.o. 3012 : Ján Bendiak, Osloboditeľov 41, Malý Krtíš

2. č.o. 3001 : Vincent Boldog, Konopisková 13, Nenince

3. č.o. 3011 : Slavomír Černák, Lučenská 85, Veľký Krtíš

4. č.o. 2999 : Jozef Hegedűš, Čebovce 23

5. č.o. 3000 : Robert Híveš, Nenince 158

6. č.o. 3013 : Miroslav Hronček, Ľudovíta Štúra 1, Veľký Krtíš

7. č.o. 3016 : Juraj Karásek, Boženy Nemcovej 53, Veľký Krtíš

8. č.o. 2994 : Igor Líškay, Boženy Nemcovej 5, Veľký Krtíš

9. č.o. 2993 : Marian Líškay, Boženy Nemcovej 37, Veľký Krtíš

10. č.o. 3019 : Ján Macka, Novohradská 18, Veľký Krtíš

11. č.o. 3007 : Albert Mičko, Hviezdoslavova 49, Veľký Krtíš

12. č.o. 2998 : Ján Oravec, Čeláre 93

13. č.o. 3014 : Zdeno Tóth, Opatovská Nová Ves

14. č.o. 2996 : Judr. Jozef Vrábeľ, Štefánika 10, Veľký Krtíš

15. č.o. 2718 : Pavel Čižmár, Špice 28, Hontianské Tesáre

16. č.o. 3017 : Marcel Kiššimon, Malinovského 210/21, Želovce

17. č.o. 3020 : Ing. Vladimír Prosnan, Jarmočná 331, Modrý Kameň

18. č.o. 3015 : Jaroslav Kanász, Čeláre 63

19. č.o. 3018 : Jozef Priadka, Boženy Nemcovej 3, Veľký Krtíš