Zakáz lovu vysadených rýb v Sklabinej

Výbor MO SRZ Veľký Krtíš oznamuje rybárom, že od dňa 16.11.2018 do 30.11.2018 je zakázaný lovu vysadených rýb v Sklabinej.

DRUH VYSADENÝCH RÝB: Kapor rybničný, Lieň sliznatý

ČAS OCHRANY VYSADENÝCH RÝB: OD 16.11.2018 do 30.11.2018

Lov povolený od 1.12.2018

§ 17, ods.11) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.185/2006, ktorou sa vykonáva Zákon NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších zmien.