Zmeny v poplatkoch na rok 2022

Na základe rozhodnutia výboru MO SRZ Veľký Krtíš bol zverejnený cenník povolení na rybolov a členských poplatkov na rok 2022.

Nájdete to v časti ORGANIZÁCIA > POPLATKY

Záznam o úlovkoch je potrebné odovzdať do 15.01.2022!

Zákon 216/2018, vyhláška č. 381/2018, §14, odsek 21. Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.