Zahajovacie rybárske preteky na VD-Rybník Sklabiná aj v roku 2019

Výbor MO SRZ Veľký Krtíš Vás pozýva na Zahajovacie rybárske preteky pre deti a dospelých na VD-Rybník Sklabiná v dňoch 4. a 5. mája 2019.

 

Propozície súťaže: 

    •    hodnotí (boduje) sa celková dĺžka mierečných kaprov

    •    štartovacie miesto sa pridelí podľa poradia na prezenčnej listine

    •    v prípade zhody dĺžky kaprov zaradených do súťaže rozhoduje žreb

    •    každý súťažiaci si môže privlastniť jedného kapra, ktorý sa ihneď po zasieťkovaní zapíše aj do povolenia na rybolov, ostatné ulovené kapre po zmeraní a zapísaní úsekovým rozhodcom loviaci ihneď púšťa späť

    •    každý súťažiaci musí mať v deň zahajovacích pretekov platné povolenie na rybolov a platný rybársky lístok

 Zahajovacie rybárske preteky

Program pretekov: 

4.5.2019

Zahajovacie rybárske preteky - „DETI“

Program 

07.00 registrácia pretekárov

07.30 zahájenie pretekov

08.00 začiatok pretekov

12.00 koniec pretekov

13.00 vyhodnotenie

 

štartovné je 1,00 €

 

1., 2. a 3. miesto sa oceňuje víťazným pohárom, medailou, diplomom a vecnou cenou!

 

V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie pre pretekárov a to nasledovne:

- dieťa a jeden rodič (doprovod dieťaťa) po jednej porcii gulášu na základe vydaného lístka na občerstvenie

 Zahajovacie rybárske preteky

5.5.2019

Zahajovacie rybárske preteky – „DOSPELÍ“

Memoriál Vojta Auxta o pohár primátora mesta Veľký Krtíš 

Program 

05.30 registrácia pretekárov

06.30 zahájenie pretekov

07.00 začiatok pretekov

12.00 koniec pretekov

13.00 vyhodnotenie

 

štartovné je 10,00 €

 

1., 2. a 3. miesto sa oceňuje víťazným pohárom, medailou, diplomom a vecnou cenou!

 

V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie pre pretekárov a to nasledovne:

- dospelí jedna porcia gulášu na základe vydaného lístka na občerstvenie.

 Zahajovacie rybárske preteky

Po vyhodnotení pretekov sa uskutoční losovanie tomboly! Lístky na tombolu sa budú predávať počas zahajovacích pretekov v deň pretekov. Cena jedného lístka tomboly je 1,00 €.

 

Prvá cena je LCD televízor (100 cm) a mnoho ďalších hodnotných cien.

TV 

 

Počas pretekov dňa 5.5.2018 bude MO SRZ Veľký Krtíš uskutočňovať predaj občerstvenia na základe zakúpeného lístka na občerstvenie.

Ceny občerstvenia: 

Pečená ryba - 2,50 €

Guláš - 2,00 €

Halászlé - 2,00 €

Predaj nápojov zabezpečuje Matej Kanda – „Kanda company“ na mieste konania zahajovacích pretekov.

 

Organizačný štáb:

Riaditeľ - Bc. Igor Sanda

Tech.riaditeľ pretekov - Ladislav Zatyko

Hlavný rozhodca - Albert Mičko

Sektorový rozhodcovia - RS

 

Vyhodnocovacia komisia pretekov:

Predseda - Albert Mičko

Členovia - Igor Líškay, Marián Líškay

 

Výbor MO SRZ Veľký Krtíš srdečne pozýva širokú verejnosť na rybárske zahajovacie preteky, do prírody pre oddych tela a duše, ako i podporu nášho rybárstva.