Jarné zarybnenie v našich revíroch

Jarné zarybnenie na revíroch MO SRZ Veľký Krtíš za rok 2017:

 

VN Nenince

Kapor K2 – 7 000 kg

 

VD Sklabiná

Kapor K2 – 4 000 kg

  

Tisovnícky potok

Pstruh dúhový  Pd2 – 200 kg

Pstruh potočný Pp2 – 200 kg