Zmeny v revíroch na rieke Hron

Oznamujeme pre členov SRZ, že uznesením č. 96/2015 Rada schválila zaradenie nasledovných rybárskych revírov do zväzového kaprového poriadku:

č. 2-5342-1-1 VN Tekov, č. 2-4870-1-1 VN Kalná nad Hronom a č. 2-5420-1-1 VN Turá (od 1. októbra 2015)

Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb aj v uvedených rybárskych revíroch.