Zmeny v poplatkoch na rok 2016

Na základe rozhodnutia vedenia zväzu MO SRZ Veľký Krtíš bol zverejnený cenník povolení na rybolov a členských poplatkov na rok 2016.

Nájdete to v časti ORGANIZÁCIA > POPLATKY

Záznam o úlovkoch je potrebné odovzdať do 15.01.2016! Inak bude uložená sankcia 5 EUR.