Zarybnenie v našich revíroch

Zarybnenie na revíroch MO SRZ Veľký Krtíš za rok 2015:

 

VN Nenince

05.04.2015 Kapor K3 – 4 500 kg

20.10.2015 Kapor K3 – 700 kg

05.11.2015 Kapor K2 – 1 600 kg

 

VD Sklabiná

05.04.2015 Kapor K3 – 2 000 kg

10.04.2015 Kapor K3 – 1 000 kg

06.10.2015 Zubáč ZU1 – 60 ks 22-25cm

06.10.2015 Zubáč ZU1 – 100 ks 10 cm

11.11.2015 Kapor K3 – 800 kg

 

VN Želovce

05.04.2015 Kapor K3 – 1 000 kg

06.10.2015 Karas – 100 kg

03.11.2015 Šťuka ŠT1 – 200 kg

11.11.2015 Šťuka ŠT1 – 100 kg

 

Tisovnícky potok

15.04.2015 Pstruh dúhový  Pd2 – 200 kg

15.04.2015 Pstruh potočný Pp2 – 100 kg

 

VN Kosihovce – Chovný

20.04.2015 Kapor K1 – 400 kg

 

Ipeľ

12.11.2015 Šťuka Št1 – 200 kg

06.10.2015 Karas Ka1 – 100 kg