Aktuálne správy

Úradné hodiny v prvom štvrťroku

Kancelária zatvorená

Na základe uznesenia vlády SR a nariadenia hlavného hygienika o obmedzení pohybu osôb a zákazu vychádzania v termíne od 8.4. 2020 od 00:00 do 13.4.2020 do 23:59 hod., výbor SRZ MO ruší predaj povolení na rybolov a kanceláriu dňa 9.4.2020 uzatvára. Stránkové hodiny sa na tento deň rušia!Členská schôdza MO SRZ Veľký Krtíš

OZNÁMENIE: Členská schôdza sa neuskutoční

Výbor SRZ MO Veľký Krtíš na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodol, že z dôvodu šírenia nákazy koronavírusu, ruší termín konania Členskej schôdze SRZ MO Veľký Krtíš na dobu neurčitú.

Na základe rozhodnutia Rady SRZ Žilina je termín konania členských schôdzí predĺžený do konca júna 2020. O náhradnom termíne konania Členskej schôdze SRZ MO Veľký Krtíš, budú členovia včas informovaní.

Ing. Bc. Igor Sanda
predseda SRZ MO Veľký Krtíš