Náš zväz

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo Veľkom Krtíši bola založená už vroku 1968. Združuje záujemcov o výkon rybárskeho práva bývajúcich v okrese Veľký Krtíš. Organizácia má ročne približne 800 členov.

 

Zloženie výboru MO SRZ Veľký Krtíš

 

Predseda: Igor Sanda

Tajomník: Ladislav Zatyko

Hospodár: Albert Mičko

Zástupca hospodára: Igor Líškay

Pokladník: Ing. Vladimír Prosnan

Ref. pre čist.vôd: Marián Líškay

Člen výboru: Marcel Kiššimon

 

Zloženie kontrolnej komisie

 

Predseda: Ing. Peter Trebuľa

Člen KK: Miroslav Ivan

Člen KK: Jozef Hegedűš

 

Rybárska stráž

 

Vedúci rybárskej stráže: Igor Líškay

Zoznam členov rybárskej stráže na rok 2016

1. č.o.3012 : Ján Bendiak, Osloboditeľov 41, Malý Krtíš

2. č.o.3001 : Vincent Boldog, Konopisková 13, Nenince

3. č.o.3011 : Slavomír Černák, Lučenská 85, Veľký Krtíš

4. č.o.2999 : Jozef Hegedűš, Čebovce 23

5. č.o.3000 : Robert Híveš, Nenince 158

6. č.o.3013 : Miroslav Hronček, Ľudovíta Štúra 1, Veľký Krtíš

7. č.o.3016 : Juraj Karásek, Boženy Nemcovej 53, Veľký Krtíš 

8. č.o.2994 : Igor Líškay, Boženy Nemcovej 5, Veľký Krtíš

9. č.o.2993 : Marian Líškay, Boženy Nemcovej 37, Veľký Krtíš

10. č.o.3019 : Ján Macka, Novohradská 18, Veľký Krtíš 

11. č.o.3007 : Albert Mičko, Hviezdoslavova 49, Veľký Krtíš

12. č.o.3020 : Ján Oravec, Čeláre 93

13. č.o.3014 : Zdeno Tóth, Opatovská Nová Ves

14. č.o.2996 : Judr. Jozef Vrábeľ, Štefánika 10, Veľký Krtíš

15. č.o.2718 : Pavel Čižmár, Špice 28, Hontianské Tesáre