Poplatky

Cena povolení a poplatkov stanovuje vnútroorganizačná smernica, ktorá je každoročne prehodnotená vedením zväzu. Výška polatkov je oznámená členom na webovej stránke, facebookovej stránke zväzu.

 

Cenník povolení na rybolov a členských poplatkov na rok 2018

(MO SRZ Veľký Krtíš)

 

  Členská známka Miestna povolenka Zväzová povolenka Športová činnosť  Pohrebné Krmivo Brigáda Réžia SPOLU Člen inej organizácie
Zväzová 27 € 37 € 35 € 2 € 1 € 2 € 30 € 2 € 136 €  
Miestna 27 € 37 €   2 € 1 € 2 € 30 € 2 € 101 € 124 €
Dôchodcovia zväzová 27 € 33 € 35 € 2 € 1 € 2 €   2 € 102 €  
Dôchodcovia miestna 27 € 33 €   2 € 1 € 2 €   2 € 67 € 90 €
Ženy zväzová 27 € 33 € 35 € 2 € 1 € 2 € 30 € 2 € 132 €  
Ženy miestna 27 € 33 €   2 € 1 € 2 € 30 € 2 € 97 € 120 €
Študenti zväzová 14 € 33 € 35 € 2 € 1 € 2 € 15 € 2 € 104 €  
Študenti miestna  14 €  33 €   2 € 1 € 2 € 15 € 2 € 69 € 105 €
Deti do 15 rokov   14 €   2 €   2 €   2 € 20 €  
Zväzová deti do 15 rokov   14 € 10 € 2 €   2 €   2 € 30 €  
Pstruhová deti do 15 rokov   15 €             15 €  
Pstruhová dospelí   27 €             27 €  
Hosťovacie povolenie - denná   15 €             15 €  

Zápisné pre nových členov 50 €.
(kto do 31.3. nezaplatí členské tým stratí členstvo a je bratý ako nový člen)

 

Platby za povolenky môžete platiť aj prevodom na účet MO SRZ Veľký Krtíš:

Číslo účtu: SK 46 0900 0000 0000 7052 6905
Variabilný symbol: 2018
Správa pre príjemcu: meno a dátum narodenia

Pri výbere povolenky treba doniesť doklad o zaplatení poplatku.