Poplatky

Cena povolení a poplatkov stanovuje vnútroorganizačná smernica, ktorá je každoročne prehodnotená vedením zväzu. Výška polatkov je oznámená členom na webovej stránke, facebookovej stránke zväzu.

 

Cenník povolení na rybolov a členských poplatkov na rok 2017

(MO SRZ Veľký Krtíš)

 

  Členská známka Miestna povolenka Zväzová povolenka Športová činnosť  Pohrebné Krmivo Brigáda Réžia SPOLU
Zväzová 27 € 37 € 35 € 2 € 1 € 2 € 30 € 2 € 136 €
Miestna 27 € 37 €   2 € 1 € 2 € 30 € 2 € 101 €
Dôchodcovia zväzová 27 € 33 € 35 € 2 € 1 € 2 €   2 € 102 €
Dôchodcovia miestna 27 € 33 €   2 € 1 € 2 €   2 € 67 €
Ženy zväzová 27 € 33 € 35 € 2 € 1 € 2 € 30 € 2 € 132 €
Ženy miestna 27 € 33 €   2 € 1 € 2 € 30 € 2 € 97 €
Študenti zväzová 14 € 33 € 35 € 2 € 1 € 2 € 15 € 2 € 104 €
Študenti miestna  14 €  33 €   2 € 1 € 2 € 15 € 2 € 69 €
Deti do 15 rokov   14 €   2 €   2 €   2 € 20 €
Zväzová deti do 15 rokov   14 € 10 € 2 €   2 €   2 € 30 €
Pstruhová deti do 15 rokov   15 €             15 €
Pstruhová dospelí   27 €             27 €
Hosťovacie povolenie - denná   15 €             15 €
Hosťovacie povolenie - týždenná   40 €             40 €

Zápisné pre nových členov 37 €.

 

Platby za povolenky môžete platiť aj prevodom na účet MO SRZ Veľký Krtíš:

Číslo účtu: SK 46 0900 0000 0000 7052 6905
Variabilný symbol: 2017
Správa pre príjemcu: meno a dátum narodenia

Pri výbere povolenky treba doniesť doklad o zaplatení poplatku.