Plán zarybnenia v revíroch na rok 2016

Plán zarybnenia na revíroch MO SRZ Veľký Krtíš za rok 2016:

 

VN Nenince

Kapor K2 – 6 000 kg

Kapor K2 – 1 600 kg

 

VD Sklabiná

Kapor K2 – 2 000 kg

Kapor K3 – 2 600 kg

 

VN Želovce

Kapor K2 – 500 kg

 

Tisovnícky potok

Pstruh dúhový  Pd2 – 200 kg

Pstruh potočný Pp2 – 200 kg

 

VN Kosihovce – Chovný

Kapor K1 – 500 kg

 

Ipeľ

Šťuka Št1 – 200 kg